Antygona – klasyczne dzieło Sofoklesa

“Antygona” to dramat, który pozwala nam spojrzeć na ludzi w szerszej perspektywie. Jego bohaterowie żyją bowiem w zupełnie innym czasie i zdawałoby się odmiennej kulturze. Czytając to dzieło Sofoklesa możemy jednak dopatrzeć się wielu cech wspólnych pomiędzy nami i jego bohaterami.

O czym opowiada “Antygona”?

Akcja dramatu ma miejsce w starożytnych Tebach. Bracia Polinik i Eteokles mieli podzielić się władzą w państwie. Jeden z nich sięga jednak po pomoc z zewnątrz. Dochodzi do walk z udziałem zagranicznych wojsk. W wyniku tej wojny obydwaj bracia giną. Ich miejsce zajmuje wuj – Kreon. Okazuje się on być despotą, który narzuca mieszkańcom swoją wolę – często dosyć absurdalną.

Eteokles zostaje uznany za bohatera. Zdaniem tyrana Polinik z kolei jest zdrajcą. Jego zwłok nie wolno pogrzebać. I właśnie tutaj pojawia się tytułowa Antygona lektura szkolna. Jest ona siostrą obydwóch zmarłych. Wbrew decyzji Kreona postanawia pochować brata.

I tutaj rozpoczyna się dalszy ciąg tej antycznej tragedii rodzinnej. Kreon, aby udowodnić swoją siłę, skazuje Antygonę na śmierć. Na wieść o tym wyroku, samobójstwo popełniają zarówno żona despoty, jak i narzeczony dziewczyny.

“Antygona”, jej twórca oraz tło dramatu

“Antygona” to dzieło Sofoklesa. I tutaj warto wspomnieć parę słów o tym twórcy. Przede wszystkim nie był mieszkańcem Teb, ale Ateńczykiem. Z dużym prawdopodobieństwem urodził się w gminie Kolonos. Tam też przez znaczną część życia tworzył. Jest uznawany za jednego z największych – obok Ajschylosa i Eurypidesa tragików greckich.

Warto też jednak zwrócić uwagę na fakt, że był człowiekiem bardzo wszechstronnym. Według wielu podań w trakcie swojego życia pełnił również funkcję kapłana i dowódcy wojsk.

Czytając dramat Sofoklesa, właściwie od razu zauważymy, że pojawiają się w nim znane nam skądinąd imiona. “Antygona” została oparta na mitach tebańskich. Bratem Eteoklesa i Polinika jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci legend greckich. Chodzi mianowicie o Edypa. Akcja dramatu zaczyna się zaraz po jego śmierci (oczywiście tragicznej). Najwyraźniej dzielone uniwersa były popularne na długo przed tym, jak pojawił się Marvel.